ผลงานของเรา

THE NEW ART GALLERY
THE NEW ART GALLERY แสดงสินค้าแอนทึค ที่มีการออกแบบอาคาร 3 หลัง ให้มีความแตกต่างกัน แต่ มีจุดเชื่อมโยง

ทำให้อาคารผสมผสานกันได้ ทั้งวัฒนธรรมท้องถิ่น และ วัฒนธรรมต่างถิ่น

เจ้าของ  :  THE GOLDEN TRIANGLE HANG DONG

สถานที่  :  HANGDONG CHIANGMAI