บทความ

วันหยุดสุดสัปดาห์ขอว่ากันด้วยเรื่องข้อกฎหมายเล็กๆน้อยๆพอเข้าใจ สำหรับคนทำงานก่อสร้าง
วันหยุดสุดสัปดาห์ขอว่ากันด้วยเรื่องข้อกฎหมายเล็กๆน้อยๆพอเข้าใจ สำหรับคนทำงานก่อสร้าง. โดยหลักๆแล้วจำเป็นต้องใช้แรงงานจำนวนมาก ซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีว่าแรงงานไทยขาดแคลนต้องใช้แรงงานต่างชาติ แถบประเทศเพื่อนบ้าน การทำแรงงานให้ถูกต้องตามกฎหมายกำหนดไม่ยากครับ แค่ต้องเข้าใจเรื่องกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองและสำนักงานจัดหางาน เป็นเรื่องเชื่อมโยงกัน หากเราได้ใบอนุญาตมาเรียบร้อยถูกกฎหมาย. งานก็ไม่สะดุดพร้อมให้รัฐตรวจสอบและผู้ใช้แรงงานเองก็เสียภาษีถูกต้องด้วยครับ การหลบเลี่ยงกฎหมายอาจทำได้ชั่วคราวแต่ถ้าถูกตรวจสอบและพบว่าผิดจริงมีโทษทั้งนายจ้างและลูกจ้าง เงินที่เป็นต้นทุนก็จะเพิ่มขึ้นทั้งค่าปรับและค่าดำเนินการ และเสียเวลามากกว่าเดิม งานที่ดีต้องเริ่มในทางที่ดีและเป็นบวกครับขอเป็นกำลังใจสำหรับคนทำงานทุกคนครับ